اعزام دانشجو به فرانسه

مقاطع تحصیلی در فرانسه

از سال ۱۹۹۸، یک سیستم اروپایی جامع سی و شش دولت بزرگ را تحت عنوان LMD (لیسانس –مستر – دکترا) دور هم گردآورد. این سیستم امکان جابه‌جایی دانشجویان، استادان و پژوهشگران در دانشگاهی‌های روپا فراهم می‌آورد و تبادل دانشجو و دانش در آن میسر می‌گردد. بنا بر LMD دوره لیسانس سه ساله، مستر دو ساله و دکترا بین سه تا پنج سال خواهد بود.

در چه مقطعی می‌توانم ادامه تحصیل بدهم؟


لیسانس


فوق لیسانس


دکترا


پزشکی


ادامه تحصیل دارندگان مدرک پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی

Scroll to Top
اسکرول به بالا