پروفسور ژان مارک دوفایی

گزارش سفر پروفسور ژان مارک دوفایی به ایران

موضوع سخنرانی : ” نگرش های نوین در روش تدریس زبان فرانسه “   برگزار کنندگان: موسسه آرتا دانش بین المللی، انجمن علمی دانشجویی گروه مترجمی فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی.     روز نخست دوشنبه ۰۱/۰۹/۱۳۹۵: به دلیل بارش برف و ترافیک شدید برنامه با کمی تاخیر شروع شد. آقای دوفایی سخنرانی خود را در …

گزارش سفر پروفسور ژان مارک دوفایی به ایران ادامه مطلب »