اخذ نمایندگی از موسسه زبان Accent Français در شهر مونپلیه

اخذ نمایندگی از موسسه زبان Accent Français در شهر مونپلیه

در چهارم مردادماه ۱۳۹۹،  موسسه آرتا دانش نمایندگی یکی از معتبرترین مراکز آموزش زبان فرانسه به نام “Accent Français ”   در شهر مونپلیه دریافت کرد. به انتخاب وزارت آموزش عالی و وزارت امور خارجه کشور فرانسه، این موسسه در سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین مرکز آموزش زبان فرانسه و همچنین بهترین مرکز تربیت مدرس زبان فرانسوی …

اخذ نمایندگی از موسسه زبان Accent Français در شهر مونپلیه ادامه مطلب »