مرکز بین المللی تحصیل زبان استراسبورگ ( سیل)

موسسه CIEL

مرکز بین المللی تحصیل زبان استراسبورگ (سیل) Centre International d’Études de Langues de Strasbourg (CIEL) موسسه زبان CIEL در استراسبورگ ، از سال ۱۹۷۶ پذیرای دانشجویان است. این دپارتمان اتاق بازرگانی استراسبورگ (CCI) به منظور پاسخ دادن به گسترش بین المللی شهر و کارخانه ها  و هم چنین برای  گسترش یادگیری زبان فرانسه به عنوان …

موسسه CIEL ادامه مطلب »