Accent-Français - Montpellier

اکسان فرانسه

اکسان فرانسه Accent Français​ در شهر مونپلیه Montpellier​ این موسسه معتبر زبان از سال ۱۹۹۸،‌ تاسیس شده و در طی بیش از بیست سال فعالیت توانسته برای چندسال متوالی در بین سایر مراکز زبان عنوان نخست را به جهت آموزش حرفه‌ای‌اش کسب کند. این مرکز با مجوز از وزارت آموزش فرانسه و اتاق بازرگانی پاریس، …

اکسان فرانسه ادامه مطلب »