آکادمی FIGS

آکادمی FIGS

France International Graduate Schools | FIGS حتی اگر زبان فرانسه بلد نیستید… در این صورت، این برنامه برای شماست. اگر مایلید به دوره علمی – حرفه‌ای خود را سرعت بخشیده و یا به دنبال دوره‌های تخصصی در رشته های مختلف مدیریت هستید،  آکادمیک FIGS به شما برنامه‌های مختلفی را درمقاطع لیسانس یا فوق لیسانس با …

آکادمی FIGS ادامه مطلب »