ویزا شدن خانم دنا عظیمی

موسسه آرتا دانش بین المللی ویزا شدن خانم عظیمی را به ایشان و خانواده محترمشان را تبریک میگوید و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت را خواهان است.