بیژن میردامادی اصفهانی

Envelope

مدیرعامل

بیژن میردامادی اصفهانی ، دبیر کل سابق بخش همکاری های فرهنگی وعلمی سفارت فرانسه در تهران، هم اکنون مترجم رسمی زبان فرانسه قوه قضائیه و مترجم رسمی معتمد سفارت فرانسه در ایران

Scroll to Top
اسکرول به بالا