ترجمه مدارک به زبان فرانسه

مشاوره ترجمه مدارک

یکی از تخصص های مهم موسسه آرتا دانش نظارت کامل و دقیق بر نحوه ی تهیه و تکمیل پرونده ی تحصیلی است تا این پرونده حتی الامکان با معیارهای مورد توجه مقامات سفارت فرانسه و بلژیک و همچنین دانشگاه های فرانسوی و بلژیک انطباق داشته باشد و بدین ترتیب شانس موفقیت در پرونده ی ویزا بالاتر برود.

از آنجاییکه تمامی مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی یا تشکیل پرونده ی ویزا باید به فرانسه ترجمه شود، چنانچه مایل باشید، می توانید جهت ترجمه مدارک خود از مشاوره‌های موسسه آرتا دانش بین المللی و آقای دکتر بیژن میردامادی ( مترجم رسمی زبان فرانسه دادگستری جمهوری اسلامی ایران و مترجم رسمی و معتمد سفارت فرانسه در ایران ) استفاده نمایید.

 

Scroll to Top
اسکرول به بالا