ترانه وفایی

رئیس هیئت مدیره
  • دانش آموخته ی رشته ی ادبیات تطبیقی از سوربن پاریس
  • عضو سابق هیئت علمی دانشگاه
  • مدرس زبان و ادبیات فرانسه
  • نویسنده، مترجم
  • مدیر مسئول انتشارات او‌
  • فعال در زمینه ی فلسفه برای کودکان
  • طراح و مولف فلش کارت های آموزشی زبان های انگلیسی و فرانسه ( دارای تایید وزارت آموزش و پرورش و گواهی ثبت اختراعات)
اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در pinterest
Share on Pinterest