آزمون شناخت زبان فرانسه TCF

 این آزمون درک شفاهی، درک کتبی و تسلط بر ساختارهای زبان را ارزیابی می‌کند. داوطلبان همچنین می‌توانند از آزمون‌های تکمیلی استفاده کنند که بیان شفاهی و کتبی را ارزیابی می‌کنند. آزمون‌های  TCF رایانه‌محور است و با استفاده از کامپیوتر انجام می‌شود.

۴ نوع TCF وجود دارد:

  1. TCF TP (Tout Public): این آزمون برای افرادی‌ست که مایل به ارزیابی مهارت‌های خود در زبان فرانسه به دلایل شخصی، دانشگاهی یا حرفه ای هستند.
  2. TCF DAP : این آزمون برای افرادی‌ست که بدون مدارک  DALFو یا  DELF B2 قصد ثبت نام در سال اول لیسانس و یا مدرسه معماری فرانسه را دارند، می‌بایست TCF  مخصوص درخواست پذیرش اولیه را بگذرانند که همان TCF DAP  می‌باشد.
  3. TCF ANF: این آزمون برای افرادی‌ست که مایل به اخذ تابعیت فرانسه هستند.
  4. TCF pour le Québec: این آزمون برای افرادی‌ست که مایلند به طور دائم در کبک مستقر شوند و درخواست ویزای دائمی کنند.
  5. TCF Canada، این آزمون نسبتا جدیدی‌ست که که توسط CIEP  (مرکز بین المللی مطالعات در زمینه آموزش) برگزار می‌گردد و در آن چهار مهارت به صورت اجباری سنجیده می‌شوند.

 

مراکز رسمی برگزاری آزمون در ایران و اعتبار مدارک:

 

مراکز رسمی اعطای گواهی‌های DELF/DALF، مرکز زبان فرانسۀ‌ تهران، کانون زبان ایران و موسسه قطب راوندی هستند. مرکز برگزاری آزمون TCF مرکز زبان فرانسه تهران می باشد. اعتبار مدارک  DELF DALF دائمی‌ست ولی مدرک  TCF، ۲ سال اعتبار دارد.

اشتراک گذاری در facebook
Share on Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Share on Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
Share on Linkdin
اشتراک گذاری در pinterest
Share on Pinterest