موسسه آرتا دانش بین المللی دارای مجوز شماره ۲۸۶۸۴۷/۱/۴۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ نمایندگی از چندین دانشگاه و کالج زبان در کشورهای فرانسه و بلژیک شده است که عبارتند از:

 فرانسه

 بلژیک

 CIEL de Strasbourg

 موسسه آموزش زبان های زنده دانشگاه لیژ در بلژیک

 CUEF de l’Université Stendhal Grenoble3

 Institut Lyonnais

 مدرسه عالی هنرهای کاربردی Condé

 موسسه زبان  Stralang

امضاء تفاهمنامه همکاریهای علمی ودانشجوئی بین دانشگاه ستاندال گرونبل ۳ فرانسه و موسسه آرتا دانش بین المللی :

در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ و در پی دعوت ریاست دانشگاه گرونبل ۳ از آقای بیژن میردامادی، مدیر عامل موسسه آرتا دانش بین المللی جهت بازدید از این دانشگاه، کنوانسیون همکاری علمی بین این دانشگاه و موسسه آرتا دانش در دفتر خانم لیز دومائیز، ریاست دانشگاه با حضور خانم لورا ابوحیدر، ریاست “مرکز دانشگاهی مطالعات زبان فرانسه” این داشنگاه، خانم سیلوی ژولیه، استاد و هماهنگ کننده تبادلات علمی بین این دانشگاه و موسسه آرتا دانش و تعدادی از معاونین این دانشگاه امضاء گردید. 

بموجب این تفاهمنامه، موسسه آرتا دانش از این پس نماینده رسمی این دانشگاه در ایران می باشد. نسخه اصلی تفاهمنامه به تائید رسمی وزارت أمور خارجه کشورفرانسه وهمچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه رسیده است ودرآینده نزدیک ترجمه رسمی آن تقدیم اداره موسسات اعزام به خارج وزارت علوم، تحقیقات وفناوری خواهد گردید.

لازم به یادآوری است که بموجب امضاء تفاهمنامه فوق، موسسه آرتا دانش موفق گردید تعداد ۴ بورس یکماهه تابستان ۲۰۱۵ را از ” Fondation Stendhal Plurilinguisme et Francophonie ” دریافت داشته وآنرا به ۳ تن از شاگرد اولان دوره کارشناسی أرشد زبان وادبیات فرانسه یا ترجمه از گروه زبان فرانسه دانشگاه های تربیت مدرس، الزهراء ودانشگاه اصفهان وبه یکی از استادان زبان فرانسه دانشگاه الزهراء برای گذراندن دوره فوق اختصاص دهد. این افراد طی نامه رسمی دانشگاه به موسسه آرتا معرفی شدند. موسسه آرتا دانش این چهار نفر را جهت اخذ ویزای کوتاه مدت به سفارت فرانسه در تهران معرفی کرد. خوشبختانه هر چهار نفر موفق به اخذ ویزا شدند و به فرانسه اعزام شدند.