از آنجاییکه تمامی مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی یا تشکیل پرونده ی ویزا باید به فرانسه ترجمه شود، چنانچه مایل باشید، می توانید مدارک خود را در موسسه ی آرتا دانش توسط آقای میردامادی (مترجم رسمی زبان فرانسه دادگستری جمهوری اسلامی ایران و مترجم رسمی و معتمد سفارت فرانسه در ایران) ترجمه کنید.

مدارکی که توسط آقای میردامادی ترجمه می شوند مورد تایید دانشگاه ها و سفارت فرانسه می باشند و احتیاجی به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه ندارند.