اعزام دانشجو

آرتا دانش بین المللی موسسه‌ی اعزام دانشجو به فرانسه و بلژیک با مجوز وزارت علوم

درباره فرانسه

نمایندگی‌ها

Nice

Nice

Grenoble Alpes

Grenoble Alpes


Ciel de Strasbourg

Ciel de Strasbourg


Stralang de Strasbourg

Stralang de Strasbourg

University of Nice Sophia Antipolis

University of Nice Sophia Antipolis

مقاطع تحصیلی

درباره بلژیک

نمایندگی‌ها

جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد  تحصيل در فرانسه و بلژيك

و يا پيشرفت سطح زبان فرانسه جهت اخذ پذيرش در دانشگاه هاى اين دو كشور

با موسسه ى آرتا دانش بین المللی تماس بگيريد !